ARHITEKTURA

INŽENIRING

VIZIALIZACIJA

OPREMA

ZASTOPNIŠTVO

ARHITEKTURA

INŽENIRING

VIZIALIZACIJA

OPREMA

ZASTOPNIŠTVO

Pripravimo ponudbe in pogodbe za izvedbo, organiziramo gradbišče, vodimo in koordiniramo podizvajalce, organiziramo sestanke z nadzorom, zbiramo in urejujemo dokumentacijo za predajo izvedenih del naročniku ter skrbimo za odpravo pripomb v garancijski dobi.

Izdelujemo Občinske podrobne prostorske načrte (OPPN) in Občinske prostorske načrte (OPN), od pričetka priprave plana, preko koordiniranja, do dokončnega sprejetja in objave v Uradnem listu Slovenije.

Zastopamo in dobavljamo različne blagovne znamke sanitarne opreme, keramičnih ploščic, gotovega parketa, pohištva in ostale notranje opreme.

Organiziramo in vodimo celotno izgradnjo ali prenovo objekta po projektni dokumentaciji ali vključno z izdelavo projektne dokumentacije, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja na koncu. Predhodno izdelamo predinvesticijske elaborate.

KONTAKT

GABER VERHUNC
+386 40 742 357
gaber.verhunc@oio.si

LUKA KLEMENC
+386 40 793 238
luka.klemenc@oio.si

GREGA PILIH
+386 41 393 038
grega.pilih@oio.si