INŽENIRING

pripravimo ponudbe in pogodbe za izvedbo, organiziramo gradbišče, vodimo in koordiniramo podizvajalce, organiziramo sestanke z nadzorom, zbiramo in urejujemo dokumntacijo za predajo izvedenih del naročniku ter skrbimo za odpravo pripomb v garancijski dobi.

PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Izdelujemo Občinske podrobne prostorske načrte (OPPN) in Občinske prostorske načrte (OPN), od pričetka priprave plana, preko koordiniranja, do dokončnega sprejetja in objave v Uradnem listu Slovenije.

VODENJE PROJEKTOV

Organiziramo in vodimo celotno izgradnjo ali prenovo objekta po projektni dokumentaciji ali vključno z izdelavo projektne dokumentacije, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja na koncu. Predhodno izdelamo predinvesticijske elaborate.

VIZUALIZACIJA

Organiziramo in vodimo celotno izgradnjo ali prenovo objekta po projektni dokumentaciji ali vključno z izdelavo projektne dokumentacije, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja na koncu. Predhodno izdelamo predinvesticijske elaborate.

Kontakti:

 • GABER VERHUNC
  GABER VERHUNC Manager
  +386 40 742 357
 • LUKA KLEMENC
  LUKA KLEMENC Arhitekt
  +386 40 793 238
 • GREGA PILIH
  GREGA PILIH Vizualizacija
  +386 41 393 038

Partnerji: